Saņemtais finansējums, tā izlietojums

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā:

Gads Summa, EUR Izlietojums
2018 - -
2019 34 100 Malkas iegādei
2020 26 340 Malkas iegādei
2021 78 870 Pamatlīdzekļi ieguldīti pamatkapitālā

2022

5 264 Pamatlīdzekļi ieguldīti pamatkapitālā
40 000 Naudas līdzekļi ieguldīti pamatkapitālā
40 251 Atlīdzības maksājums

2023

- -

SIA “Vīgants” peļņas izlietojums:

Gads Peļņa, EUR Izlietojums
2018 -11 485 Zaudējumi
2019 -36 360 Zaudējumi
2020 -64 303 Zaudējumi
2021 -89 895 Zaudējumi
2022 -140 923 Zaudējumi
2023 46 196 Novirzīta iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai