Darbības veids

Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

 1. Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01);
 2. Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (08);
 3. Elektroenerģijas, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (35);
 4. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36);
 5. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37);
 6. Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (38);
 7. Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (39);
 8. Ēku būvniecība (41);
 9. Inženierbūvniecība (42);
 10. Specializētie būvdarbi (43);
 11. Operācijas ar nekustamo īpašumu (68);
 12. Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99);
 13. Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09).