Siltumapgāde

SIA “Vīgants” uz sabiedrisko pakalpojumu līguma pamata nodrošina Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastu iedzīvotājus ar siltumapgādi.

SIA “Vīgants” pienākumi:

  1. siltumenerģijas ražošana un novadīšana siltumtīklā;
  2. siltumenerģijas padeve no ražošanas vietas līdz pakalpojumu lietotājam;
  3. siltumtīklu uzturēšana.

Salas ciemā siltumapgāde tiek nodrošināta ar dabas gāzi. No centrālās katlu mājas apkure tiek nodrošināta piecām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem. Savukārt, septiņām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām apkure tiek nodrošināta no moduļu tipa katlu mājām.

Biržu ciemā tiek apkurinātas divas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un Biržu pamatskolas ēkas, siltumapgāde tiek nodrošināta no centrālās katlumājas, izmantojot malkas apkuri. “Līkumi”, Sēlpils pagastā tiek apkurinātas trīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un pašvaldības ēkas, siltumapgāde tiek nodrošināta no centrālās katlumājas, izmantojot malkas apkuri.

 

Siltumenerģijas tarifs

Siltumenerģijas tarifs pakalpojumu saņēmējiem no katlu mājas Skolas ielā 2a, Salā, Salas pagastā ir noteikts 94,84 EUR/MWh (bez PVN).

Tarifs noteikts pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2023.gada 23.novembra (protokols Nr.19, 2.§) lēmumu Nr.1098.

Siltumenerģijas tarifs pakalpojumu saņēmējiem no katlu mājas “Līkumi”, Sēlpils pagastā ir noteikts 87,73 EUR/MWh (bez PVN).

Tarifs noteikts pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2023.gada 23.novembra (protokols Nr.19, 2.§) lēmumu Nr.1098.

Siltumenerģijas tarifs pakalpojumu saņēmējiem no katlu mājas Podvāzes ielā 2a, Biržos, Salas pagastā ir noteikts 71,33 EUR/MWh (bez PVN).

Tarifs noteikts pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2022.gada 25.augusta (protokols Nr.19, 11.§) lēmumu Nr.707.