Piekļūstamības paziņojums

SIA "Vīgants" saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445), apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Visas populārās pārlūkprogrammas ļauj tuvināt un tālināt tīmekļvietnes saturu. To iespējams veikt, nospiežot Ctrl un "+" vai "- " taustiņus vai turot Ctrl taustiņu un ritinot uz augšu vai uz leju ar peles rullīti.

Tīmekļvietnē nav uznirstošo logu, kas varētu apgrūtināt lietotāja iespējas izmantot publicēto saturu.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

SIA "Vīgants" tīmekļvietne nodrošina daļēju atbilstību noteikumu Nr. 445 noteiktajām prasībām. Vairāku konstatēto neatbilstību novēršanai nepieciešami papildu finansiālie resursi, kas pagaidām nav paredzēti.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Nav vizuālā fokusa;
  • Lielākoties tekstam nav pietiekama kontrasta;
  • Lapu nosaukumiem nav pievienots vietnes nosaukums, netiek atspoguļota lapu hierarhija.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.

  • Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem.

Kā tiek uzlabota tīmekļvietnes pieejamība?

SIA "Vīgants" tīmekļvietne regulāri tiek pārbaudīta un, saņemot kļūdu paziņojumus, nepilnības tiek novērstas, uzlabojot tīmekļvietnes piekļūstamību.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: vigants@vigants.lv

Tālrunis: +37126446651

Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 1  mēneša laikā.

Kā pieprasīt saturu piekļūstamā formātā?

Ja Jums ir nepieciešams tīmekļvietnē iekļautais saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi vigants@vigants.lv . Lūdzam norādīt: 

  • saiti uz saturu (URL);
  • jūsu vārdu un e-pasta adresi;
  • formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, audiofails, PDF u.tml.).

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir tīmekļvietnes administrators.
E-pasts: vigants@vigants.lv
Tālrunis: +371 29169871

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 18.01.2022. Izvērtēšanu veica SIA "Vīgants".

Piekļūstamības izvērtēšanas protokols