Ziedojumu - dāvinājumu stratēģija un kārtība

Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un
ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vīgants” kā publiskas personas kapitālsabiedrībai pastāv ierobežojumi dāvinājumu (ziedojumu) veikšanai saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vīgants” apliecina, ka nav veikusi ziedošanu (dāvināšanu) un līdz šim nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus).

 

Informācija par saņemtajiem un veiktajiem ziedojumiem (dāvinājumiem):

 

GADS VEIKTIE ZIEDOJUMI (DĀVINĀJUMI) SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (DĀVINĀJUMI)
2019 Nav veikti Nav saņemti
2020 Nav veikti Nav saņemti
2021 Nav veikti Nav saņemti
2022 Nav veikti Nav saņemti
2023 Nav veikti Nav saņemti