Atalgojums

1. Pielikums

pie SIA “Vīgants” atalgojuma politikas principi

SIA “Vīgants” amatu iedalījums amatu grupās un informācija par darbinieku mēnešalgas apmēru*
(bruto, euro) uz 01.05.2023.

Tabula Nr. 1

Nr.

p. k.

Amata pamatfunkcija

Amata vietu skaits1

Mēnešalgas diapazons  (no–līdz)2

Vidējā
mēnešalga

1.

Administratīvā funkcija (struktūrvienības vadītājs, tehniskais direktors)

1,4

400-940

670

2.

Grāmatvedības un finanšu funkcija (galvenā grāmatvede, grāmatvede, grāmatvedības uzskaitvedis, ekonomists)

7

790-1200

910

3.

Iekšējais audits

-

-

-

4.

Informācijas tehnoloģiju funkcija

-

-

-

5.

Juridiskā funkcija (jurists)

1

1100

1100

6.

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

-

-

-

7.

Lietvedības funkcija

-

-

-

8.

Pamatdarbības funkcija  (namu apsaimniekošana)

(namu apsaimniekotājs, NA palīgi)

3

850-1150

1000

8.1.

Pamatdarbības funkcija  (siltumenerģijas ražošana un realizācija) – akorda algas apmaksa (apkures krāšņu kurinātāji)

8

Saskaņā ar aprēķinu**

Saskaņā ar aprēķinu**

8.2.

Pamatdarbības funkcija (ūdens un kanalizācija,  ēku apsaimniekošana  (gāzes apgādes tehniķis, santehniķis, elektriķis)

3,1

150-970

560

9.

Personālvadības funkcija

-

-

-

10.

Saimnieciskā funkcija (daiļdārzniece, labiekārtošanas speciālisti, uzskaitvedis )

10

620-910

765

11.

Sekretariāta funkcija

-

-

-

12.

Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums  (transporta nodrošināšana) (Eskavatora vadītājs, traktortehnikas vadītāji, Autogreidera vadītājs, Atkritumvedēja vadītājs)

6

620-970

795

13.

Apsardzes un drošības funkcija (darba aizsardzības speciālists)

0,1

150

150

14.

Biznesa attīstības funkcija

-

-

-

15.

Kvalitātes vadības funkcija

-

-

-

16.

Valdes loceklis

1

2000

2000

Kopā

41

X

X

*Informācija sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 4.pielikums.

**Akorda alga tiek aprēķināta ņemot vērā Darba likuma 62.panta otrās daļas otro teikumu, Labklājības ministrijas aprēķinātās četru veidu normālā darba laika ietvaros minimālās stundas tarifa likmes pa mēnešiem attiecīgajam gadam.

ATALGOJUMA POLITIKAS PRINCIPI