Atalgojums

1. Pielikums

pie SIA “Vīgants” atalgojuma politikas principi

SIA “Vīgants” amatu iedalījums amatu grupās un informācija par darbinieku mēnešalgas apmēru*
(bruto, euro) uz 01.01.2024.

Tabula Nr. 1

Nr.

p. k.

Amata pamatfunkcija

Amata vietu skaits1

Mēnešalgas diapazons

(no–līdz)2

Vidējā
mēnešalga

1

2

3

4

5

1.

Administratīvā funkcija (struktūrvienības vadītājs, tehniskais direktors)

1,4

400-1150

1107

2.

Grāmatvedības un finanšu funkcija (galvenā grāmatvede, grāmatvede, grāmatvedības uzskaitvedis, ekonomists)

5

890-1500

1148

3.

Iekšējais audits

-

-

-

4.

Informācijas tehnoloģiju funkcija

-

-

-

5.

Juridiskā funkcija (jurists)

1

1200

1200

6.

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

-

-

-

7.

Lietvedības funkcija

1

790

790

8.

Pamatdarbības funkcija  (namu apsaimniekošana)

(namu apsaimniekotājs, NA palīgi)

3

1050-1100

1067

8.1.

Pamatdarbības funkcija - siltumenerģijas ražošana un realizācija (apkures krāšņu kurinātāji)

5

Saskaņā ar aprēķinu**

Saskaņā ar aprēķinu**

8.2.

Pamatdarbības funkcija (ūdens un kanalizācija,  ēku apsaimniekošana  (gāzes apgādes tehniķis, santehniķis, elektriķis))

3,1

200-1050

980

9.

Personālvadības funkcija

-

-

-

10.

Saimnieciskā funkcija (labiekārtošanas teritorijas strādnieki)

9

700-900

780

11.

Sekretariāta funkcija

-

-

-

12.

Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums  (transporta nodrošināšana) (Ekskavatora vadītājs, traktortehnikas vadītāji, autogreidera vadītājs)

5

700-1050

910

13.

Apsardzes un drošības funkcija (darba aizsardzības speciālists)

0,1

150

150

14.

Biznesa attīstības funkcija

-

-

-

15.

Kvalitātes vadības funkcija

-

-

-

16.

Valdes loceklis***

1

2400

2400

Kopā

34,6

X

X

*Informācija sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 4.pielikums.

**Labklājības ministrijas aprēķinātās četru veidu normālā darba laika ietvaros minimālās stundas tarifa likmes pa mēnešiem attiecīgajam gadam. https://www.lm.gov.lv/lv/minimala-darba-alga

 *** 80% fiksētā atlīdzības daļa, 20% mainīgā daļa, kuru nosaka pēc pārskata gada ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.

 

ATALGOJUMA POLITIKAS PRINCIPI