Privātuma politika

Apstiprināts ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vīgants"
Rīkojumu Nr. 2-1/27 no 15.07.2020.

Privātuma politika