Cenu aptaujas

Izsludināts Cenu aptaujas priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Izpildītājs
26.04.2024.

Malkas piegāde SIA “Vīgants” vajadzībām

(Pielikumā: Pieteikums; Finanšu piedāvājums; Tehniskais piedāvājums)

03.05.2024. plkst. 14:00 SIA "Zemzarīši AB"
18.03.2024.

Autotransporta (ar pašizgāzēju) un treilera pakalpojumu sniegšana Salas pagastā, Jēkabpils novadā

(Pielikumā: Pieteikums; Tehniskā specifikācija)

22.03.2024. plkst. 10:00 SIA "JMJ BŪVE"
07.03.2024.

Autotransporta (ar pašizgāzēju) un treilera pakalpojumu sniegšana Salas pagastā, Jēkabpils novadā

(Pielikumā: Pieteikums; Tehniskā specifikācija)

15.03.2024. plkst. 10:00 Cenu aptauja izbeigta bez rezultāta
07.03.2024.

Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA VĪGANTS 2024. gada pārskatu

(Pielikumā: Pieteikums)

08.03.2024. plkst. 10:00 SIA "VR AUDITS"
30.01.2024. Kvantitātes novērojumi urbumos 05.02.2024. plkst. 15:00 SIA "TOTAS"
19.10.2023.

Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastu autoceļu un ielu attīrīšanai no sniega

(Pielikumā: Pieteikums; Tehniskā specifikācija; Finanšu piedāvājums)

26.10.2023. plkst. 15:00

SIA "Ozolkalni" (Sēlpils pagasts)

Sēlpils pagasta Kalvāna zemnieku saimniecība "MEDNIEKI" (Sēlpils pagasts)

SIA "Dambji" (Salas pagasts)

17.10.2023. Gaisa piesārņojošo vielu mērījumi katlu mājās 24.10.2023. plkst. 15:00 SIA "VIDES AUDITS"
06.09.2023.

„Kokskaidu granulu piegāde” Līkumu ciema katlu mājai

(Pielikumā: Pieteikums; Tehniskā specifikācija; Finanšu piedāvājums)

12.09.2023. plkst. 10:00 SIA "Kontekss"
01.08.2023.

Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāna gāzes) piegāde 2023./2024.g. apkures sezonai Jēkabpils novada Salas ciemam

(Pielikumā: Pieteikums; Finanšu piedāvājums)

11.08.2023. plkst. 11:00 Cenu aptauja izbeigta bez rezultāta
01.08.2023. Kvantitātes novērojumi urbumos 04.08.2023. plkst. 15:00 SIA "VIDES AUDITS"
26.07.2023.

Dabasgāzes piegāde Jēkabpils novada, Salas ciemam

(Pielikumā: Pieteikums; Finanšu piedāvājums)

03.08.2023. plkst. 11:00 SIA "Elenger"
12.07.2023.

“Granulu katlu pieslēgšana” Līkumu ciema katlu mājā

(Pielikumā: Pieteikums; Finanšu piedāvājums; Slēguma shēma)

19.07.2023. plkst. 10:00

SIA "Evelin"
02.06.2023.

“Granulu katlu iegāde” Līkumu ciema katlu mājai

(Pielikumā: Pieteikums; Finanšu piedāvājums)

09.06.2023. plkst. 15:00 SIA “GRANDEG SUPPORT”
12.05.2023.

Malkas piegāde SIA “Vīgants” vajadzībām

(Pielikumā: Pieteikums; Finanšu piedāvājums; Tehniskais piedāvājums)

17.05.2023. plkst. 17:00 SIA "Zemzarīši AB"
20.04.2023.

Dabasgāzes piegāde Jēkabpils novada, Salas ciemam

(Pielikumā: Pieteikums; Finanšu piedāvājums

26.04.2023. plkst. 11:00 Cenu aptauja izbeigta bez rezultāta
21.03.2023. Rekultivēto sadzīves atkritumu izgāztuvju "Gustiņu-Rāceņi" un "Ielejas" pazemes ūdeņu monitorings 21.04.2023. SIA "VIDES AUDITS"
10.03.2023.

Dabasgāzes piegāde Jēkabpils novada, Salas ciemam

(Pielikumā: Pieteikums; Finanšu piedāvājums)

13.03.2023. plkst. 17:00 SIA "Elenger"
09.12.2022.

Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana SIA “VĪGANTS”

(Pielikumā: Pieteikums; Tehniskā specifikācija; Finanšu piedāvājums; Pretendeta kvalifikācija un pieredze)

19.12.2022. plkst. 16:00 SIA "Grūbes Konsultāciju Birojs"
15.11.2022.

SIA “Vīgants” apsaimniekojamās teritorijas (Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastu) autoceļu un ielu attīrīšana no sniega 2022./2023.gada ziemas sezonā

(Pielikumā: Pieteikums; Tehniskā specifikācija; Finanšu piedāvājums)

28.11.2022. plkst. 15:00

SIA "Ozolkalni" (Sēlpils pagasts)

Sēlpils pagasta Kalvāna zemnieku saimniecība "MEDNIEKI" (Sēlpils pagasts)

SIA "Dambji" (Salas pagasts)

08.09.2022. Kurināmā resursa (propāna-butāna gāzes) piegāde 2022./2023.g. apkures sezonai Jēkabpils novada Salas ciemam (pdf) (word) 14.09.2022. plkst. 13:00 SIA "SECES KOKS"
07.09.2022. Dabasgāzes piegāde 2022./2023.g. apkures sezonai Jēkabpils novada Salas ciemam (pdf) (word) 09.09.2022. plkst. 13:00 SIA "Elenger"
21.07.2022. Dabasgāzes piegāde 2022./2023.g. apkures sezonai Jēkabpils novada Salas ciemam (pdf) (word) 08.08.2022. AS "Latvijas Gāze"
13.04.2022. Katlu mājas energoefektivitātes paaugstināšana Skolas ielā 2a, Salā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā 20.04.2022. SIA "SMART Consulting"
29.03.2022. Rekultivēto sadzīves atkritumu izgāztuvju "Gustiņu - Rāceņi" un "Ielejas" pazemes ūdeņu monitorings 29.04.2022. SIA "VIDES AUDITS"
08.03.2022. Kāpņu telpas ieejas un pagraba durvju nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Zaļā ielā 4 un Susējas ielā 21, Salā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā 10.03.2022. SIA "ARDEKS MD"
03.03.2022. Logu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās Viesturu ielā 2 un Susējas ielā 21, Salā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā 10.03.2022. SIA "LATTERGO"