Cenu aptaujas

Izsludināts Cenu aptaujas priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
09.12.2022.

Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana SIA “VĪGANTS”

(Pielikumā: Pieteikums; Tehniskā specifikācija; Finanšu piedāvājums; Pretendeta kvalifikācija un pieredze)

19.12.2022. plkst. 16:00
15.11.2022.

SIA “Vīgants” apsaimniekojamās teritorijas (Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastu) autoceļu un ielu attīrīšana no sniega 2022./2023.gada ziemas sezonā

(Pielikumā: Pieteikums; Tehniskā specifikācija; Finanšu piedāvājums)

28.11.2022. plkst. 15:00
08.09.2022. Kurināmā resursa (propāna-butāna gāzes) piegāde 2022./2023.g. apkures sezonai Jēkabpils novada Salas ciemam (pdf) (word) 14.09.2022. plkst. 13:00
07.09.2022. Dabasgāzes piegāde 2022./2023.g. apkures sezonai Jēkabpils novada Salas ciemam (pdf) (word) 09.09.2022. plkst. 13:00
21.07.2022. Dabasgāzes piegāde 2022./2023.g. apkures sezonai Jēkabpils novada Salas ciemam (pdf) (word) 08.08.2022.
13.04.2022. Katlu mājas energoefektivitātes paaugstināšana Skolas ielā 2a, Salā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā 20.04.2022.
29.03.2022. Rekultivēto sadzīves atkritumu izgāztuvju "Gustiņu - Rāceņi" un "Ielejas" pazemes ūdeņu monitorings 29.04.2022.
08.03.2022. Kāpņu telpas ieejas un pagraba durvju nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Zaļā ielā 4 un Susējas ielā 21, Salā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā 10.03.2022.
03.03.2022. Logu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās Viesturu ielā 2 un Susējas ielā 21, Salā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā 10.03.2022.