Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

SIA “Vīgants” veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā

 

NODEVA VAI NODOKLIS 2017 2018 2019 2020 2021
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 40 397 40 019 36 383 39 298 44 057
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 57 442 70 199 71 735 77 666 81 992
Pievienotās vērtības nodoklis 36 382 71 836 87 241 91 019 83 105
Nekustamā īpašuma nodoklis 25 11 15 8 8
Īres maksas peļņas daļa 7 543 10 320 9 553 8 844 8 294
Dabas resursu nodoklis 4 209 3 659 4 135 4 799 8 948
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 145 163 165 174 170
UVTL nodoklis un transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis 828 1 007 1 337 1 646 3 319
Uzņēmuma ienākuma nodoklis - 353 297 171 198
KOPĀ (euro):
146 971
197 567
210 861
223 625 230 091