Iepirkumi

 SIA "Vīgants" iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

*Iepirkuma dokumenti pieejami un piedāvājumi jāiesniedz TIKAI Elektronisko iepirkumu sistēmā

Publikācijas
datums
Identifikācijas
numurs
Iepirkuma nosaukums* Piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
Statuss Lēmuma pieņemšanas datums Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EU
13.07.2022. JNP 2022/80

"Fosilā kurināmā aizstāšana (iekārtu piegāde) Salas pagastā, Jēkabpils novadā” Pasūtītājs: Jēkabpils novada pašvaldība

Faktiskais saņēmējs: SIA "Vīgants"

18.08.2022., plkst. 14:00. Iepirkuma procedūra izbeigta 26.08.2022. Iepirkuma procedūra izbeigta
10.03.2022. SIA “Vīgants” 2022/2 "Malkas piegāde SIA “Vīgants” vajadzībām” 05.04.2022., plkst. 14:00. Līgums noslēgts 09.05.2022. SIA “Zemzarīši AB”, līgumcena 63000,00 EUR
24.02.2022. SIA “Vīgants” 2022/1

“Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastu ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2022.gadā”

11.03.2022., plkst. 10:30. Līgums noslēgts 25.03.2022. SIA”LV ROADS” Līgumcena 205,19 EUR bez PVN-
28.10.2021. SIA "Vīgants"
2021/4
"Degvielas piegāde SIA "Vīgants" vajadzībām" 23.11.2021.
11:00

Līgums noslēgts

24.11.2021. Iepirkuma daļa Nr. 1.- "Astarte-Nafta" SIA, līgumcena – 4 494 EUR Iepirkuma daļa Nr. 2.- "DEVALS" SIA, līgumcena – 103 570 EUR Iepirkuma daļa Nr. 1.- "Astarte-Nafta" SIA, līgumcena – 44 222 EU
23.09.2021. SIA "Vīgants" 2021/3 "Degvielas piegāde SIA "Vīgants" vajadzībām" 22.10.2121.
14.00
Iepirkuma procedūra izbeigta 26.10.2021. Iepirkuma procedūra izbeigta
26.04.2021. SIA "Vīgants"
2021/2
"Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2021. gadā" 13.05.2021.
13.00
Līgums noslēgts 14.05.2021. SIA”Ošukaln” Līgumcena 114,00 EUR bez PVN
22.03.2021. SIA "Vīgants" 2021/1 "Malkas piegāde SIA "Vīgants vajadzībām" 09.04.2021.
13:00
Līgums noslēgts 13.04.2021. SIA “Zemzarīši AB”, līgumcena 23 568,00 EU
08.05.2020. SIA "Vīgants" 2020/2 "Malkas iegāde SIA "Vīgants" vajadzībām" 25.05.2020.
14:00
Līgums noslēgts 27.05.2020. SIA “Zemzarīši AB”, 28 356 EUR bez PVN.
08.04.2020. SIA "Vīgants" 2020/1 "Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetonaseguma remonta darbi 2020. gadā" 28.04.2020.
14:00
Līgums noslēgts 06.05.2020. SIA “Ošukanls”, 114,00 bez PVN t.
13.06.2019. 2019/3 "Degvielas piegāde SIA "Vīgants" vajadzībām" 02.07.2019.
10:00
Noslēgts 29.10.2019.

Iepirkuma daļa Nr. 1.- "Astarte-Nafta" SIA, līgumcena – 7918,00 EUR

 Iepirkuma daļa Nr. 2.- "DEVALS" SIA, līgumcena – 69 400 EUR

Iepirkuma daļa Nr. 1.- "Astarte-Nafta" SIA, līgumcena – 35 890 EUR.
30.04.2019. 2019/2 "Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetonaremonta darbi 2019. gadā" 14.05.2019.
10:00
Pēdējie grozījumi: 27.05.2019
Līgums noslēgts 14.05.2019. SIA “Krustpils”, 189,00 EUR bez PVN.
28.03.2019. SIA "Vīgants" 2019/1 "Malkas piegāde SIA "Vīgants" vajadzībām" 09.04.2019
10:00
Pēdējie grozījumi: 02.05.2019
Līgums noslēgts 09.04.2019. SIA “Zemzarīši AB”, 29 450 EUR bez PVN.
- SIA “Vīgants” 2018/1 “Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2018.gadā” 08.05.2018., plkst.10:00. Ar Nolikumu iepazīties salasnovads.lv vai Susējas iela 9, Sala, Salas novads 10.05.2018. SIA “Ošukalns”, Vienības cena bez PVN 115,00 t.
- SIA “Vīgants” 2017/1 “Degvielas piegāde SIA “Vīgants” vajadzībām. 02.05.2017., plkst. 10.00. Ar Nolikumu iepazīties salasnovads.lv vai Susējas iela 9, Sala, Salas novads 08.05.2017.

1. daļa - SIA “ASTARTE-NAFTA”, 7119,60 EUR bez PVN;

2.daļa – SIA “Devals”, 60310 EUR bez PVN;

3. daļa - SIA “ASTARTE-NAFTA”, 31362 EUR bez PVN.

- SIA “Vīgants” 2017/2 “Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2017.gadā” 08.05.2017., plkst. 10:00. Ar Nolikumu iepazīties salasnovads.lv vai Susējas iela 9, Sala, Salas novads 08.05.2017.

SIA “Ošukalns”, Vienības cena bez PVN 96,03 t.

- SIA “Vīgants” 2017/3 “Motorgreidera piegāde” 11.05.2017., plkst.: 10:00. Ar Nolikumu iepazīties salasnovads.lv vai Susējas iela 9, Sala, Salas novads 19.05.2017. SIA “LatTrak”, 122900 EUR bez PVN.