Iepirkumi

 SIA "Vīgants" iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

*Iepirkuma dokumenti pieejami un piedāvājumi jāiesniedz TIKAI Elektronisko iepirkumu sistēmā

Publikācijas
datums
Identifikācijas
numurs
Iepirkuma nosaukums* Piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
Statuss Lēmuma pieņemšanas datums Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR
30.04.2024. SIA "Vīgants" 2024/1 "Degvielas piegāde SIA "Vīgants" vajadzībām" 16.05.2024., plkst. 14:00      
11.04.2024. SIA "Vīgants" 2024/0

Apspriede ar piegādātājiem "Degvielas piegāde SIA "Vīgants" vajadzībām"

25.04.2024. Priekšlikumi un ierosinājumi netika iesniegti 25.04.2024. -
13.07.2022. JNP 2022/80

"Fosilā kurināmā aizstāšana (iekārtu piegāde) Salas pagastā, Jēkabpils novadā” Pasūtītājs: Jēkabpils novada pašvaldība

Faktiskais saņēmējs: SIA "Vīgants"

18.08.2022., plkst. 14:00 Iepirkuma procedūra izbeigta 26.08.2022. Iepirkuma procedūra izbeigta
10.03.2022. SIA “Vīgants” 2022/2 "Malkas piegāde SIA “Vīgants” vajadzībām” 05.04.2022., plkst. 14:00 Līgums noslēgts 09.05.2022.

SIA "Zemzarīši AB" 

Līgumcena 63000,00 EUR

24.02.2022. SIA “Vīgants” 2022/1

“Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastu ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2022.gadā”

11.03.2022., plkst. 10:30 Līgums noslēgts 25.03.2022.

SIA "LV ROADS"

Līgumcena 205,19 EUR/t

28.10.2021. SIA "Vīgants"
2021/4
"Degvielas piegāde SIA "Vīgants" vajadzībām" 23.11.2021., plkst. 11:00

Līgums noslēgts

24.11.2021.

Iepirkuma daļa Nr. 1.- "Astarte-Nafta" SIA, līgumcena – 4494,00 EUR

Iepirkuma daļa Nr. 2.- "DEVALS" SIA, līgumcena – 103570,00 EUR

Iepirkuma daļa Nr. 1.- "Astarte-Nafta" SIA, līgumcena – 44222,00 EUR

23.09.2021. SIA "Vīgants" 2021/3 "Degvielas piegāde SIA "Vīgants" vajadzībām" 22.10.2121., plkst. 14:00 Iepirkuma procedūra izbeigta 26.10.2021. Iepirkuma procedūra izbeigta
26.04.2021. SIA "Vīgants"
2021/2
"Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2021. gadā" 13.05.2021., plkst. 13:00 Līgums noslēgts 14.05.2021.

SIA "Ošukalns" 

Līgumcena 114,00 EUR/t

22.03.2021. SIA "Vīgants" 2021/1 "Malkas piegāde SIA "Vīgants vajadzībām" 09.04.2021., plkst. 13:00 Līgums noslēgts 13.04.2021.

SIA "Zemzarīši AB" 

Līgumcena 23568,00 EUR

08.05.2020. SIA "Vīgants" 2020/2 "Malkas iegāde SIA "Vīgants" vajadzībām" 25.05.2020., plkst. 14:00 Līgums noslēgts 27.05.2020.

SIA "Zemzarīši AB"

Līgumcena 28356,00 EUR

08.04.2020. SIA "Vīgants" 2020/1 "Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2020. gadā" 28.04.2020., plkst. 14:00 Līgums noslēgts 06.05.2020.

SIA "Ošukalns"

Līgumcena 114,00 EUR/t

13.06.2019. 2019/3 "Degvielas piegāde SIA "Vīgants" vajadzībām" 02.07.2019., plkst. 10:00 Noslēgts 29.10.2019.

Iepirkuma daļa Nr. 1.- "Astarte-Nafta" SIA, līgumcena – 7918,00 EUR

 Iepirkuma daļa Nr. 2.- "DEVALS" SIA, līgumcena – 69400,00 EUR

Iepirkuma daļa Nr. 1.- "Astarte-Nafta" SIA, līgumcena – 35890,00 EUR
30.04.2019. 2019/2 "Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetonaremonta darbi 2019. gadā" 14.05.2019., plkst. 10:00
Pēdējie grozījumi: 27.05.2019.
Līgums noslēgts 14.05.2019.

SIA “Krustpils”

Līgumcena 189,00 EUR/t

28.03.2019. SIA "Vīgants" 2019/1 "Malkas piegāde SIA "Vīgants" vajadzībām" 09.04.2019., plkst. 10:00
Pēdējie grozījumi: 02.05.2019.
Līgums noslēgts 09.04.2019.

SIA “Zemzarīši AB”

Līgumcena 29450,00 EUR

- SIA “Vīgants” 2018/1 “Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2018.gadā” 08.05.2018., plkst. 10:00 Ar Nolikumu iepazīties salasnovads.lv vai Susējas iela 9, Sala, Salas novads 10.05.2018.

SIA “Ošukalns”

 Līgumcena 115,00 EUR/t

- SIA “Vīgants” 2017/1 “Degvielas piegāde SIA “Vīgants” vajadzībām. 02.05.2017., plkst. 10:00 Ar Nolikumu iepazīties salasnovads.lv vai Susējas iela 9, Sala, Salas novads 08.05.2017.

1. daļa - SIA “ASTARTE-NAFTA”, līgumcena 7119,60 EUR;

2.daļa – SIA “Devals”, līgumcena 60310,00 EUR;

3. daļa - SIA “ASTARTE-NAFTA”, līgumcena 31362,00 EUR

- SIA “Vīgants” 2017/2 “Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2017.gadā” 08.05.2017., plkst. 10:00 Ar Nolikumu iepazīties salasnovads.lv vai Susējas iela 9, Sala, Salas novads 08.05.2017.

SIA “Ošukalns”

Līgumcena 96,03 EUR/t

- SIA “Vīgants” 2017/3 “Motorgreidera piegāde” 11.05.2017., plkst.: 10:00 Ar Nolikumu iepazīties salasnovads.lv vai Susējas iela 9, Sala, Salas novads 19.05.2017.

SIA “LatTrak”

Līgumcena 122900,00 EUR