Teritorijas labiekārtošana un sanitārās tīrības nodrošināšana

SIA “Vīgants” ar Jēkabpils novada pašvaldību ir noslēgusi pakalpojumu līgumu par Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastu teritoriju labiekārtošanu un sanitārās tīrības nodrošināšanu.

SIA “Vīgants” apsaimnieko un veic ikdienas uzkopšanas darbus Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagasta parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšanai. Ziemas sezonā: tiek veikta gājēju celiņu, ietvju tīrīšana  un pretslīdes materiālu kaisīšana, autobusu pieturu uzturēšana u.c. Vasaras sezonā: tiek veikta gājēju celiņu, ietvju slaucīšana, lapu un lauzto koku savākšana, atkritumu savākšana, celiņu remonts, autobusu pieturu uzturēšana. Zāles pļaušana, trimmerēšana, ravēšana, apstādījumu un zaļās zonas sakārtošana. Dekoru un noformējumu izvietošana novadā, atbilstoši svētku noskaņai. Tā pat, SIA “Vīgants” pienākumos ietilpst pieminekļu, piemiņas vietu un kapsētu vietu izveidošana un uzturēšana. Ikdienā apsaimniekojamā teritorija ir 131 ha.

Finansiālo iespēju robežās tiek veikti Salas un Sēlpils pagastu ciemu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju brauktuvju sakārtošanas un labošanas darbi, lai nodrošinātu iedzīvotājiem labāku un drošāku apkārtējo vidi.