Īpašuma struktūra

Informācija par īpašuma struktūru
(tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

2022.gada 3.janvārī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vīgants” ir Jēkabpils novada pašvaldības 100% kapitālsabiedrība (turpmāk - Kapitālsabiedrība).

Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.