Aicinājums Salas un Sēlpils pagasta iedzīvotājiem noslēgt komunālo pakalpojumu līgumus

14:17, 28.Februāris, 2023 , Atkritumu apsaimniekošana
Aicinājums Salas un Sēlpils pagasta iedzīvotājiem noslēgt komunālo pakalpojumu līgumus

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka ikviena fiziskā vai juridiskā persona ir atkritumu radītājs, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības.

Arī Salas un Sēlpils pagastā gan fiziskai, gan juridiskai personai ir jāpiedalās atkritumu apsaimniekošanas procesā, slēdzot līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju SIA “Vīgants”.

SIA “Vīgants” informē, Salas un Sēlpils pagasta privātmāju un viensētu iedzīvotājus, kuri saņem pakalpojumus par sadzīves atkritumu savākšanu, izvešanu un/vai aukstā ūdens piegādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu, noslēgt komunālo pakalpojumu līgumu vai pārslēgt līgumu, ja beidzies līguma termiņš.

SIA “Vīgants” aicina iedzīvotājus pieteikt līguma sagatavošanu attālināti, zvanot pa tālruni 26446651 darba dienās no plkst. 8:00 – 17:00 (P.-C.) un no plkst. 8:00 – 16:00 (Pk.) vai pieteikt līguma sagatavošanu elektroniski, rakstot uz vigants@vigants.lv.

Pēc līguma sagatavošanas iedzīvotāji tiks informēti par līguma parakstīšanu un saņemšanu.

Aicinām iedzīvotājos būt atbildīgiem un noslēgt līgumus par komunālo pakalpojumu sniegšanu.

 

*Informējam, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43.panta 1.daļu “Par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām.”