No 2024. gada 1. janvāra un turpmākajos gados pieaugs tarifs par atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā "Dziļā vāda" un maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

13:13, 29.Decembris, 2023 , Atkritumu apsaimniekošana
No 2024. gada 1. janvāra un turpmākajos gados pieaugs tarifs par atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā

 

2023. gada 7. decembrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, atbilstoši kuriem sākot no 2024. gada 1. janvāra tiks paaugstināta dabas resursu nodokļa (DRN) likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. Paredzams DRN likmes pieaugums sākot no 2024. gada 1. janvāra no pašreizējiem 95 EUR/t (spēkā no 2023. gada 1. janvāra) uz 110 EUR/t laika periodam no 2024. gada 1. janvāra – 31.decembrim, kā arī turpmākajos gados: 2025. gadā – 120 EUR/t un sākot no 2026. gada – 130 EUR/t.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA "Vidusdaugavas SPAAO"  sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs būs:

  • 102,62 EUR/t – no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim;
  • 108,12 EUR/t – no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim;
  • 113,62 EUR/t – no 2026. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" pakalpojumu cenrādis no 01.01.2024.

Mainoties DRN likmei, no 2024. gada 1. janvāra proporcionāli mainīsies arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu SIA "Vidusdaugavas SPAAO" Salas un Sēlpils pagastā.

 

Administratīvā teritorija

Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, EUR/m3
2023.gadā 2024.gadā
Bez PVN PVN 21% Kopā ar PVN Bez PVN PVN 21% Kopā ar PVN
Salas un Sēlpils pagasts 20,36 4,28 24,64 21,35 4,48 25,83

 

Aicinām iedzīvotājus šķirot atkritumus, izmantot SIA "Vidusdaugavas SPAAO" piedāvātās šķirošanas iespējas, tādējādi samazinot savas izmaksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.  

 

Avots:

SIA "Vidusdaugavas SPAAO"