Par liela izmēra atkritumiem

11:53, 03.Augusts, 2022 , Atkritumu apsaimniekošana
Par liela izmēra atkritumiem

No augusta mēneša Salas ciema Susējas ielā 20, Viesturu ielā 8 un Biržu ciema Biržu ielā 8 tiek noņemti liela izmēra atkritumu konteineri . Šie konteineri bija paredzēti lielgabarīta precēm (dīvāni, skapji u.c.), taču iedzīvotāji tajos meta sadzīves atkritumus, zemes, zāli, automašīnu riepas un azbesta loksnes (šīferis), ko sadzīves atkritumu poligons “Dziļā Vāda” pieņem atsevišķi un par apstiprināto samaksu. Liela izmēra atkritumu konteinera izvešanas cena par 1 tonnu ir 147,77 EUR.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem būs iespēja pie SIA “Vīgants” pasūtīt liela izmēra atkritumu konteinerus mājas koplietošanas telpu (pagrabu, bēniņu, koridoru) tīrīšanai un maksa par konteinera izvešanu tiks veikta no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzkrātās apsaimniekošanas maksas. Par liela izmēra atkritumu konteinera pasūtīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, sazināties ar namu apsaimniekotāju J.Turlaju pa telefonu 29212358.

Iedzīvotāji, kuri veic remontdarbus savos dzīvokļos paši pasūta un apmaksā liela izmēra atkritumu konteineru izvešanu.

Būsim godprātīgi un celtniecības atkritumus, mēbeles, būvgružus nemetīsim sadzīves atkritumu konteineros vai pie tiem zemē. Sadzīves atkritumu savākšanas automašīna nav paredzēta būvgružu un mēbeļu vešanai. Tiek bojāta automašīnas presēšanas sistēma, kas radīs lielas izmaksas pakalpojuma sniedzējam, gan arī iedzīvotājiem.

Viensētu un privātmāju iedzīvotāji var griezties pie SIA “Jēkabpils pakalpojumi” vai atkritumu poligonā “Dziļā Vāda” par liela izmēra atkritumu konteinera pasūtīšanu.

Iedzīvotāji ar savu transportu var vest nolietotās riepas, būvniecības atkritumus, liela izmēra atkritumus (dīvānus u.c.), elektriskās un elektroniskās preces, akumulatorus, eļļas un smērvielas uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Zvaigžņu ielā 1B, Jēkabpilī vai “Dziļā Vādā”, Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā.

Apsaimniekošanai pieņemamo atkritumu izcenojumi pieejami SIA “Jēkabpils pakalpojumi” un SIA “Vidusdaugavas SPAAO” mājas lapās.

Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas nosacījumiem atkritumu savākšanas laukumos: atkritumu poligonā “Dziļā Vāda”, Mežāres pagastā pa tālr. 25446901; Zvaigžņu ielā 1b, Jēkabpilī pa tālr. 20264550 un SIA “Jēkabpils pakalpojumi” Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī pa tālr. 29387082.

Lūdzu šķirosim atkritumus, lai samazinātu nešķiroto atkritumu daudzumu.