Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas norēķinu kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

16:20, 07.Jūnijs, 2023 , Atkritumu apsaimniekošana
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas norēķinu kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Pamatojoties uz 2023.gada 27.aprīļa Domes sēdes lēmumu, ar 01.06.2023. sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos nodrošinās SIA “Vidusdaugavas SPAAO”.

Informējam ka, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem norēķinu kārtība un līguma nosacījumi paliek nemainīgi, un arī turpmāk norēķinus varēsiet veikt SIA “Vīgants” kasē vai veicot pārskaitījumu uz SIA “Vīgants” norēķinu kontu bankā.  Ikmēneša maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var atšķirties atbilstoši izvestajam atkritumu apjomam. Savākto sadzīves atkritumu izmaksas tiks dalītas uz deklarēto iedzīvotāju skaitu īpašumā.

Sākot ar 01.06.2023., sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa noteikta 20,36 EUR/m3 (bez PVN).

Sadzīves atkritumu savākšanas laukumi

Nr.

Koplietošanas laukuma adrese

Koplietošanas laukums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

1.

Viesturu iela 8, Sala

Viesturu iela 1

Viesturu iela 2

Viesturu iela 3

Viesturu iela 4

Viesturu iela 5

Viesturu iela 6

Viesturu iela 7

Viesturu iela 8

Viesturu iela 9

Viesturu iela 10

Viesturu iela 11

Viesturu iela 12

Viesturu iela 13

2.

Susējas iela 20, Sala

Zaļā iela 1

Zaļā iela 2

Zaļā iela 4

Zaļā iela 6

Susējas iela 1

Susējas iela 3

Susējas iela 5

Susējas iela 10

Susējas iela 12

Susējas iela 14

Susējas iela 18

Susējas iela 20

Susējas iela 21

3.

Susējas iela 13, Sala

Susējas iela 13

4.

Skolas iela 3, Sala

Skolas iela 1

5.

Gravāni, Salas pagasts

“Gravāni”

“Jaungravāni”

6.

Biržu iela 8, Birži

Biržu iela 11, Birži

Biržu iela 1

Biržu iela 2

Biržu iela 3

Biržu iela 4

Biržu iela 5

Biržu iela 6

Biržu iela 7

Biržu iela 8

Biržu iela 9

Biržu iela 10

7.

Podvāzes iela 2A, Birži

Podvāzes iela 3

Podvāzes iela 4

8.

Ošānu iela 8A, Ošāni

Ošānu iela 8

Ošānu iela 11

Ošānu iela 12A

Ošānu iela 13

Ošānu iela 14

9.

Oskara Valdmaņa iela 3, Sēlija

Oskara Valdmaņa iela 2

Oskara Valdmaņa iela 3

10

“Sudrabkalni 1”, Sēlija

“Sudrabkalni 1”

11.

“Līkumi 4”, Sēlpils pagasts

“Līkumi 1”

“Līkumi 3”

“Līkumi 4”