Par komunālajiem maksājumiem Biržu ciemā

13:17, 01.Novembris, 2023 , Dažādi
Par komunālajiem maksājumiem Biržu ciemā

SIA “Vīgants informē, ar 1.novembri komunālos maksājumus Biržu ciemā iedzīvotāji varēs samaksāt:

OTRDIENĀS un CETURTDIENĀS no plkst. 9:00 – 13:00.

Atgādinām, komunālos maksājumus var veikt uz bankas kontiem:

  • A/S SEB bankas konts: LV31UNLA0009000609004
  • A/S Swedbankas konts: LV75HABA0551029693471

Saziņai:

SIA “Vīgants” valdes locekle R.Audriņa 29169675

SIA “Vīgants” apsaimniekotājs J.Turlajs 29212358