27. septembrī tiks veikta ūdensapgādes sistēmas hlorēšana

10:42, 26.Septembris, 2022 , Ūdenssaimniecība
27. septembrī tiks veikta ūdensapgādes sistēmas hlorēšana

SIA “Vīgants” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība", 27. septembrī Salas pagasta Salas, Ošānu, Biržu ciemā un Sēlpils pagasta Sēlijas, Līkumu ciemā tiks veikta ūdensapgādes sistēmas hlorēšana. Lūgums visiem patērētājiem, ūdensapgādes sistēmas dezinficēšanas laikā un arī 24 stundas pēc tās, uzturā lietot tikai vārītu ūdeni.