Paziņojums par dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas noteikšanu 2024.gadam

14:15, 19.Decembris, 2023 , Namu apsaimniekošana
Paziņojums par dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas noteikšanu 2024.gadam

SIA “Vīgants” informē, ka pamatojoties uz 2017.gada 11.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 "Dzīvojamās  mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi", turpmāk – Noteikumi, 1. un 10.punktuir sastādīta dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāme 2024.gadam, turpmāk - Tāme, un ir veikts aprēķins par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu, turpmāk – Apsaimniekošanas maksa.

15.10.2023., Tāme tika ievietota katrā dzīvojamās mājas kāpņu telpas pastkastītē un mājas lietā. Ņemot vērā, ka līdz 15.11.2023 netika saņemti citi priekšlikumi no dzīvojamo māju kopības, Tāme un Apsaimniekošanas maksa stājas spēkā ar 01.01.2024. (pamatojums: Noteikumu 18.punkts.). Ar dokumentāciju klātienē variet iepazīties, iepriekš zvanot, mob.: 29212358, SIA “Vīgants”, Susējas ielā 9, Sala, Jēkabpils nov., 2. stāvā – 206.kab.

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa ar 01.01.2024:

Nr.p.k.

Mājas adrese

Māju apsaimn. maksa, EUR/par 1m2

Māju uzkr. izcenojums, EUR/par 1m2

Kopā, EUR/par 1m2

1

Susejas iela 1

0,32

0,30

0,62

2

Susējas iela 3

0,35

0,30

0,65

3

Susējas iela 5

0,35

0,30

0,65

4

Susējas iela 10

0,35

0,30

0,65

5

Susējas iela 12

0,35

0,10

0,45

6

Susējas iela 13

0,30

0,10

0,40

7

Susējas iela 14

0,35

0,20

0,55

8

Susējas iela 18

0,35

0,10

0,45

9

Susējas iela 20 dz.1-12

0,35

0,25

0,60

10

Susējas iela 20 dz.13-60

0,30

0,10

0,40

11

Susējas iela 21

0,35

0,10

0,45

12

Zaļā iela 1

0,32

0,11

0,43

13

Zaļā iela 2

0,32

0,10

0,42

14

Zaļā iela 4

0,35

0,10

0,45

15

Zaļā iela 6 dz. 1-18

0,30

0,10

0,40

16

Zaļā iela 6  dz. 19-30

0,30

0,10

0,40

17

Viesturu iela 1

0,30

0,10

0,40

18

Viesturu iela 2

0,32

0,10

0,42

19

Viesturu iela 3

0,30

0,10

0,40

20

Viesturu iela 4

0,35

0,10

0,45

21

Viesturu iela 5

0,30

0,12

0,42

22

Viesturu iela 6

0,35

0,17

0,52

23

Viesturu iela 7

0,30

0,10

0,40

24

Viesturu iela 8

0,30

0,10

0,40

25

Viesturu iela 9

0,30

0,10

0,40

26

Viesturu iela 10

0,30

0,10

0,40

27

Viesturu iela 11

0,30

0,10

0,40

28

Viesturu iela 12

0,30

0,10

0,40

29

Viesturu iela 13

0,32

0,10

0,42

30

Skolas iela 1

0,35

0,10

0,45

31

Ošānu iela 8

0,29

0,30

0,59

32

Ošānu iela 11

0,29

0,10

0,39

33

Ošānu iela 12a

0,29

0,10

0,39

34

Ošānu iela 13

0,29

0,10

0,39

35

Ošānu iela 14

0,29

0,10

0,39

36

Podvāzes iela 3

0,30

0,30

0,60

37

Podvāzes iela 4

0,30

0,22

0,52

38

Biržu iela 1

0,30

0,10

0,40

39

Biržu iela 2

0,30

0,13

0,43

40

Biržu iela 3

0,30

0,16

0,46

41

Biržu iela 4

0,30

0,10

0,40

42

Biržu iela 5

0,30

0,10

0,40

43

Biržu iela 6

0,30

0,10

0,40

44

Biržu iela 7

0,30

0,10

0,40

45

Biržu iela 8

0,30

0,14

0,44

46

Biržu iela 9

0,30

0,18

0,48

47

Biržu iela 10

0,30

0,16

0,46

48

O.Valdmaņa 2

0,25

0,10

0,35

49

O.Valdmaņa 3

0,25

0,10

0,35

50

Sudrabkalns 1

0,25

0,10

0,35

51

Teiksmas

0,25

0,13

0,38

52

Indrāni

0,25

0,11

0,36

53

Līkumi 4

0,25

0,22

0,47

54

Līkumi 3

0,25

0,10

0,35

55

Podvāzes iela 7

0,18

0,10

0,28

56

Podvāzes iela 9

0,18

0,30

0,48

57

Gravāni

0,20

0,18

0,38

58

Jaungravāni

0,20

0,10

0,30

59

Jaungustiņi

0,20

0,10

0,30

60

Jaunsiliņi

0,20

0,10

0,30

61

Silmaļi

0,20

0,10

0,30

62

st.Daugava 3

0,20

0,20

0,40

63

Skudriņas

0,20

0,10

0,30

64

Mežgaļi

0,20

0,10

0,30