Paziņojums par dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas noteikšanu un darbu tāmes sastādīšanu 2023.gadam

11:09, 13.Oktobris, 2022 , Namu apsaimniekošana
Paziņojums  par dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas noteikšanu  un darbu tāmes sastādīšanu 2023.gadam

SIA “Vīgants” informē, ka pamatojoties uz 2017.gada 11.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 "Dzīvojamās  mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi", turpmāk – Noteikumi, 1. un 10.punktu, ir sastādīta dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāme 2023.gadam, turpmāk - Tāme, un ir veikts aprēķins par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu, turpmāk – Apsaimniekošanas maksa.
Norādām, ka līdzšinējā noteiktā Apsaimniekošanas maksa nav mainīta kopš 2019.gada, un šajā laika posmā būtiski ir mainījušies gan apsaimniekošanas maksas sastādīšanas principi, gan veicamo darbu apjoms un nepieciešamās darbu izpildes kvalitātes prasības un citu pakalpojumu izmaksas.

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa ar 01.01.2023.:

Adrese Apsaimniekošanas izc., EUR/par 1m2 Adrese Apsaimniekošanas izc., EUR/par 1m2
Viesturu iela 1 0,29 Jaungustiņi 0,20
Viesturu iela 2 0,29 Biržu iela 1 0,29
Viesturu iela 3 0,29 Biržu iela 2 0,29
Viesturu iela 4 0,29 Biržu iela 3 0,29
Viesturu iela 5 0,39 Biržu iela 4 0,29
Viesturu iela 6 0,29 Biržu iela 5 0,29
Viesturu iela 7 0,29 Biržu iela 6 0,29
Viesturu iela 8 0,29 Biržu iela 7 0,29
Viesturu iela 9 0,29 Biržu iela 8 0,29
Viesturu iela 10 0,29 Biržu iela 9 0,29
Viesturu iela 11 0,29 Biržu iela 10 0,29
Viesturu iela 12 0,29 Podvāzes iela 3 0,29
Viesturu iela 13 0,29 Podvāzes iela 4 0,29
Skolas iela 1 0,29 Podvāzes iela 7 0,18
Zaļā iela 1 0,29 Podvāzes iela 9 0,18
Zaļā iela 2 0,29 Ošānu iela 8 0,25
Zaļā iela 4 0,29 Ošānu iela 11 0,25
Zaļā iela 6 (1-18) 0,29 Ošānue iel 12a 0,25
Zaļā iela 6 (19-30) 0,29 Ošānu iela 13 0,25
Susējas iela 1 0,29 Ošānue iela 14 0,25
Susējas iela 3 0,29 Jaunsiliņi 0,20
Susējas iela 5 0,29 Mežgaļi 0,20
Susējas iela 10 0,29 Silmaļi 0,20
Susējas iela 12 0,29 Daugavas Stacija 0,20
Susējas iela 13 0,29 Skudriņas 0,20
Susējas iela 14 0,29 Indrāni 0,25
Susējas iela 18 0,29 Līkumi 3 0,25
Susējas iela 20 (1-12) 0,29 Līkumi 4 0,25
Susējas iela 20 (13-60) 0,29 O.Valdmaņa iela 2 0,25
Susējas iela 21 0,29 O.Valdmaņa iela 3 0,25
Gravāni 0,20 Sudrabkalni 0,25
Jaungravāni 0,20 Teiksmas 0,25

Līdz 15.11.2022. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu apstiprināt vai iesniegt priekšlikumus par SIA “Vīgants” sagatavotās Tāmes un Apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Ja līdz 15.11.2022., netiek saņemts lēmums vai priekšlikumi Tāmes vai Apsaimniekošanas maksas noteikšanai, tiek noteikts ka Tāme un Apsaimniekošanas maksa stājas spēkā ar 01.01.2023. (pamatojums: Noteikumu 18.punkts.)

Tāme sākot ar 15.10.2022., tiks izvietota katras dzīvojamās mājas kāpņu telpas 1.stāvā, kā arī mājas lietā. Ar dokumentāciju klātienē variet iepazīties, iepriekš zvanot, mob.: 29212358, SIA “Vīgants”, Susējas ielā 9, Sala, Jēkabpils nov., 2. stāvā – 206.kab.