Noteikts siltumapgādes tarifs SIA "Vīgants" no 1.oktobra

11:19, 01.Septembris, 2022 , Siltumapgāde
Noteikts siltumapgādes tarifs SIA

25.augusta Domes sēdē ir apstiprināts siltumenerģijas tarifs katlu mājai Skolas ielā 2a, Salā, Salas pagastā; Podvāzes ielā 2a, Biržos, Salas pagastā un “Līkumi”, Sēlpils pagastā.

Salas ciemā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un pašvaldības iestāžu ēkas tiek apkurinātas no katlu mājas Skolas ielā 2a, Salā ar dabasgāzi, ko piegādā AS “Latvijas Gāze”.  SIA “Vīgants” ienākumi par siltumenerģijas piegādi veidojas no pakalpojumu lietotāju maksājumiem par sniegtajiem pakalpojumiem.

Biržu un Līkumu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un pašvaldības iestāžu ēkas tiek apkurinātas ar malkas apkuri. Kopējais izlietotais apjoms gadā ir aptuveni 1200 m2 malkas.

Domes sēdē apstiprinātie siltumenerģijas tarifi

Katlu mājai Skolas ielā 2a, Salā ar dabasgāzi:

  • par 1 MWh 189,16 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa;
  • par 1 m2 4,78 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Katlu mājām Podvāzes ielā 2a, Birži, Salas pagasts un “Līkumi”, Sēlpils pagastā ar malku:

  • par 1 MWh 71,33 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Siltumenerģijas tarifi stāsies spēkā ar 2022.gada 1.oktobri.