SIA “Vīgants” ar 01.10.2023. tiek samazināts siltumenerģijas tarifs

15:43, 29.Augusts, 2023 , Siltumapgāde
SIA “Vīgants” ar 01.10.2023. tiek samazināts siltumenerģijas tarifs

SIA “Vīgants” informē ka, ņemot vērā dabasgāzes cenas samazināšanos biržā ir veikts aprēķins siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa noteikšanai katlu mājai Skolas iela 2A, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, kas pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” tiek samazināts par 42 %.

2023.gada 24.augustā Jēkabpils novada domes sēdē tika apstiprināts jaunais siltumenerģijas tarifs, katlu mājai Skolas ielā 2a, Sala, ar dabasgāzi: 86,73 EUR/par 1 MWh, bez PVN.

Tā pat informējam, ka SIA “Vīgants” sadarbībā ar Pašvaldību ir veicis “Līkumu” ciema katlu mājas malkas apkures katla nomaiņu pret jaunu granulu apkures katlu uzstādīšanu, jo Līkumu ciema katlu mājas apkures sistēma bija novecojusi un nespēja nodrošināt pietiekamu siltumenerģijas ražošanu. Ņemot vērā, ka ar jauno apkures sezonu “Līkumu” ciems tiks apkurināts izmantojot kokskaidu granulas, tika veikts siltumenerģijas tarifa aprēķins pamatojoties uz tirgus situāciju kurināmā – kokskaidu granulu iegādei un pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

2023.gada 24.augustā Jēkabpils novada domes sēdē tika apstiprināts jaunais siltumenerģijas tarifs katlu mājai “Līkumi”, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads, ar kokskaidu granulām: 70,39 EUR/par 1 MWh, bez PVN.

Jaunie siltumenerģijas tarifi stājas spēkā ar 01.10.2023.