Valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas maksas kompensēšanai

10:59, 28.Oktobris, 2022 , Siltumapgāde
Valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas maksas kompensēšanai

SIA “Vīgants” informē, no š.g. 1. oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim tiks sniegts valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas maksas kompensēšanai. Siltumenerģijas tarifa sadārdzinājumu no 68 – 150 EUR/MWh valsts kompensēs 50 % apmērā, virs 150 EUR/MWh valsts kompensēs 90 % apmērā.

SIA “Vīgants” siltumenerģijas tarifs ar 01.10.2022. 189,16 EUR/MWh bez PVN.

Moduļu mājām par dabasgāzes piegādēm noteikts slieksnis 108,7 EUR/MWh, kur starpību virs noteiktā sliekšņa segs valsts.

 

Siltumenerģijas piegāde šādos objektos:

Skolas iela 1,  Susējas iela 5, Susējas iela 10, Susējas iela 12, Susējas iela 14, Zaļkalni tiks aprēķināta:

189,16 – 150 = 39,16 * 0,9 = 35,24 EUR/MWh (90 % kompensācija virs 150 EUR/MWh);

150 – 68 = 82 * 0,5 = 41 EUR/MWh (50 % kompensācija no 68 – 150 EUR/MWh);

35,24 + 41 = 76,24 EUR/MWh (kopējā valsts kompensācija);

189,16 – 76,24 = 112,92 EUR/MWh (maksā siltumenerģijas patērētājs).

Atbalsts tiks piešķirts automātiski.

 

Savukārt, kompensācijas izdevumi par dabasgāzi moduļu mājām: Susējas iela 18, Susējas iela 20, Susējas iela 21, Zaļā iela 1, Zaļā iela 4, Viestura iela 4,Viestura iela 13, noteikti pēc vienota dabasgāzes cenas sliekšņa 108,7 EUR/MWh. Starpību starp tirgus cenu un 108,7 EUR/MWh kompensēs valsts.

Atbalsts tiks piešķirts automātiski.

Juridiskām personām valsts atbalsts siltumenerģijai netiek piemērots.