Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošana Salas un Sēlpils pagastos no 01.06.2023.

2023.gada 27.aprīļa Domes sēdē tika pieņemts lēmums ar 2023.gada 1.jūniju sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos nodrošinās SIA “Vidusdaugavas SPAAO”.

Līdz ar minēto, SIA “Vīgants” ir noslēdzis līgumu ar “Vidusdaugavas SPAAO”, par atkritumu izvešanu no apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām. Informējam ka, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem norēķinu kārtība un līguma nosacījumi paliek nemainīgi, un arī turpmāk norēķinus varēs veikt SIA “Vīgants” kasē vai veicot pārskaitījumu uz SIA “Vīgants” norēķinu kontu bankā.

Sadzīves atkritumu savākšanas laukumi Salas un Sēlpils pagastos

Atkritumu konteineru izvešanas kalendārs 2024.gadam

 

Sadzīves atkritumu maksa ar 01.01.2024.

Turpmāk sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa noteikta 21,35 EUR/m3 (bez PVN).

Ikmēneša maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var atšķirties atbilstoši izvestajam atkritumu apjomam. Savākto sadzīves atkritumu izmaksas tiks dalītas uz deklarēto iedzīvotāju skaitu īpašumā.

 

Atkritumu šķirošana Salas un Sēlpils pagastos

Šķirojot atkritumus, tiek taupīti dabas resursi, samazināts atkritumu apjoms poligonā, un ir iespēja samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu.

Arī Salas un Sēlpils pagastu iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja šķirot atkritumus, kuri paredzēti plastmasai, papīram un stiklam.  

Plastmasa un metāls (dzeltens konteiners)

  • Drīkst mest – tīras, saplacinātas plastmasas (PET) pudeles, trauciņus, kastītes, plēves (LDPE) un maisiņus, HDPE plastmasas iepakojumus (šampūna, kečupa u.c. cietās pudeles), metāla skārdenes un vāciņus, izskalotas konservu kārbas.
  • Nedrīkst mest - netīrus plastmasas izstrādājumus, rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmetus, vienreizējos plastmasas traukus, eļļas pudeles, foliju, taukainus, netīrus metāla iepakojumus.

Papīrs (zils konteiners)

  • Drīkst mest – papīrus, kartona izstrādājumus, avīzes, žurnālus, grāmatas, pierakstu papīrus, olu iepakojumus u.c. papīra/kartona izstrādājumus - kastes, kastītes utt.
  • Nedrīkst mest - papīrus un kartonus, kas ir slapji, netīri, satur pārtikas piejaukumus, ir laminēti, korķus un vāciņus no sulas un citām tetrapakām.

         Stikls (zaļš zvanveida konteiners)

  • Drīkst mest – stikla pudeles, burkas.
  • Nedrīkst mest – spoguļstiklu, lampu kupolus, logu stiklus, automobiļu logu stiklu.

            ATCERIES!

  • Šķirošanas konteinerā drīkst izmest tikai tīru iepakojumu, bez pārtikas produktu piejaukumiem, stikla pudeles un burkas – jāizskalo ar ūdeni
  • Plastmasas pudeles un kartona kastes pirms izmešanas jāsaplacina
  • Šķirošanas konteineros nedrīkst mest nešķirotos sadzīves atkritumus

Dalīto atkritumu savākšanas konteineru punkti Salas un Sēlpils pagastos

Salas ciems – Viesturu iela 8, Susējas iela 20,  Meža iela, Skolas iela 3, Kalna iela 3

Gravāni – Jaungravāni

Ošānu ciems – Ošānu iela 8a

Biržu ciems – Biržu iela 8, Biržu iela 11, Podvāzes iela 2a 

Sēlpils pagasts – P.Barisona iela 6,  O.Valdmaņa iela 3, Saulstaru iela, Sudrabkalni, Teiksmas, Zvejnieklīcis, Līkumi – 4

Bīstamos atkritumus (izlietotās baterijas) Salas un Sēlpils pagastos iespējams nodot administrācijas ēkā, skolās un veikalos.