No 2022.gada 1.jūlija apstiprināts jauns ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs

11:01, 01.Jūnijs, 2022 , Ūdenssaimniecība
No 2022.gada 1.jūlija apstiprināts jauns ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs

Ņemot vērā straujo cenu kāpumu elektroenerģijas un degvielas cenām, kā arī valstī pieaugošo inflāciju, SIA “Vīgants” 02.05.2022. Jēkabpils novada pašvaldībā iesniedza jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu Salas un Sēlpils pagastā. Ar Jēkabpils novada domes lēmumu Nr. 406., no 26.05.2022. (protokols Nr.11, 9.§), ir pieņemts lēmums paaugstināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu Salas un Sēlpils pagastā. Tas stāsies spēkā ar 1.jūliju.

Jaunais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs būs 1,89 EUR/m3 bez PVN (aukstā ūdens piegāde 0,89 eiro/m3 bez PVN, kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1,00 eiro/m3 bez PVN), 21 % PVN 0,40 EUR, kopā 2,29 EUR/m3 ar PVN.

Ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas patēriņa norma, ja dzīvoklī vai privātmājā nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs – 6.0 m3 par vienu personu mēnesī.

Līdz ar jaunajiem tarifiem aicinām dzīvokļos un privātmājās uzstādīt ūdens patēriņa skaitītājus, lai varētu nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus, veidotu vienotu pakalpojumu uzskaiti un nodrošinātu Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma prasības.

Lai uzstādītu ūdens patēriņa skaitītāju, lūdzam aizpildīt iesnieguma – akta pieteikuma veidlapu un nosūtīt to uz e-pastu: vigants@vigants.lv. Pieteikuma veidlapu var saņemt arī klātienē: Salas pagasta pārvaldē, Susējas ielā 9, Salā;  Biržu ielā 11 (2. stāvā), Biržos; Ošānu ielā 14-1, Ošānos.

Ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus par iepriekšējā mēnesī patērēto ūdeni jānoziņo, rakstot uz e-pastu: norekini@vigants.lv, līdz katra mēneša 5.datumam.