Darbinieki

Vārds uzvārds Amats
Rita Audriņa Valdes locekle
Antra Aldiņa Juriste
Silvija Zabludovska Galvenā grāmatvede
Sarmīte Aizpurva Grāmatvede
Iveta Kancāne Ekonomiste
Anita Vingre Uzskaitvede
Līga Vietniece Grāmatvede; kasiere
Zane Straume Grāmatvedības uzskaitvede
Aivārs Andris Beišāns Struktūrvienības vadītājs
Juris Turlajs Namu apsaimniekotājs