Valde

Informācija par SIA “Vīgants” valdes locekli

 

SIA "VĪGANTS" VALDES LODEKLE
RITA AUDRIŅA
PILNVARU TERMIŅŠ līdz 2026. gada 2. jūnijam.
PROFESIONĀLĀ DARBA PIEREDZE

2001 līdz šim brīdim: SIA “Vīgants” valdes locekle.

1998 līdz 2001: Salas pagasta PU “Vīgants”, dzīvokļu komunālās saimniecības meistare.

1993 līdz 1998: Kooperatīvā sabiedrības “Rīts”, grāmatvede.

1986 līdz 1993: Agrofirma “Daugava”, uzskaitvede.

IZGLĪTĪBA

2007: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Uzņēmuma un iestāžu vadītāja kvalifikācija un profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā;

2005: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība – Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze un grāmatvedības kvalifikācija;

1988: Jēkabpils Lauksaimniecības tehnikums – ražošanas, plānošanas specialitāte;

1980: Madonas 1.vidusskola.

PAPILDU IZGLĪTĪBA

2012: Profesionālās kvalifikācijas apliecība – “Namu pārzinis”.

2010: Sertifikāts - “Tīras vides uzturēšana”, profesionālās pilnveides seminārs;

2009: Apliecība - “Debitoru parādu administrēšanas un piedziņas paņēmieni”;

2006: Sertifikāts – “Privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana”;

2005: Sertifikāts – “Administratīvais process iestādē. Lietvedības dokumentu organizēšana, izstrāde un noformēšana. Pašvaldību kopdarbība”;

B kategorijas autovadītāja apliecība.

VALODU PRASMES

Latviešu valoda – dzimtā.

Krievu valoda – brīvi.